• (028) 3717 6438 , 0906.763.039
  • hoangangas@hoangangas.com

Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Thống Kê – Tổng Hợp

Công việc: Theo dõi và làm báo cáo xe xuất nhập kho, theo dõi định vị xe….

Ngày hết hạn: 15/10/2019

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kế Toán 

Công việc: Lập các báo cáo thuế , báo cáo tài chính định kỳ….

Ngày hết hạn: 30/06/2019

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Thống Kê Công Nợ

Công việc: Thống kê công nợ khách hàng…

Ngày hết hạn: 15/09/2019

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Bán Hàng

Công việc: Nghe điện thoại đặt hàng gas

Ngày hết hạn: 30/09/2018

Điện thoại bàn

(028) 3717 6438 , 0906.763.039

Di động

090.958.2325
(Mr. Hoa)